Явц Хуулийн дугаар Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл Төлөв
1
80%
III.1.1.30 Усан бассейн бүхий спорт цогцолборын барилга /Дорнод, Хэрлэн сум/ 500,197,770.0 0.0 5% ТСГ Захиалагчруу шилжүүлсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
2
80%
XIX.1.20 Эрүүл мэндийн төвийн барилга /Говь-Алтай, Төгрөг сум/ 140.0 0.0 10% ТСГ Захиалагчруу шилжүүлсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
3
80%
XIII.1.1.174 Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл /Хэнтий, Хэрлэн сум, 3 дугаар цэцэрлэг/ 166,912,095.0 0.0 45% ТСГ Захиалагчруу шилжүүлсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
4
80%
XIII.1.1.204 Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 640 суудал /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, Шавь цогцолбор/ 522,538,606.0 0.0 99% ТСГ Захиалагчруу шилжүүлсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
5
80%
XIII.3.1.2.26 Сургуулийн барилгын их засвар /Архангай, Жаргалант сум/ 47,599,500.0 0.0 50% ТСГ Захиалагчруу шилжүүлсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
6
50%
XIX.3.21 Эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээнд мобайл технологийг нэвтрүүлэх /Хөвсгөл, Алаг-Эрдэнэ, Арбулаг, Бүрэнтогтох, Тариалан, Түнэл, Цагаан-Үүр, Цэцэрлэг, Чандмань-Өндөр, Шинэ-Идэр, Эрдэнэбулган сум/ 244,653,000.0 0.0 100% Баталгаажуулсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
7
80%
XIV.1.35 Соёлын төвийн барилга, 280 суудал /Өмнөговь, Баяндалай сум/ 300.0 0.0 100% ТСГ Захиалагчруу шилжүүлсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
8
80%
X.4.1.1 Цагдаагийн газрын барилга /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/ 1,875,629,768.0 0.0 100% ТСГ Захиалагчруу шилжүүлсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
9
80%
XIII.1.1.120 Сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборын барилга /Улаанбаатар, Налайх дүүрэг, 7 дугаар хороо/ 1,887,079,590.0 0.0 57% ТСГ Захиалагчруу шилжүүлсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
10
80%
XIII.1.1.84 Сургуулийн барилгын өргөтгөл /Архангай, Эрдэнэбулган сум, 1 дүгээр сургууль/ 1,000,468,378.0 0.0 82.6% ТСГ Захиалагчруу шилжүүлсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр