Явц Хуулийн дугаар Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл Төлөв
1
80%
X.4.2.1.4 Багц 4. Аймгийн цагдаагийн газрын барилгын засвар /Хөвсгөл аймаг, Мөрөн сум/ 80,806,591.0 0.0 59% ТСГ Захиалагчруу шилжүүлсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
2
80%
VI.2.1-14 УЦУОШТ-ийн конторыг дулаан, цэвэр бохир усны нэгдсэн шугамд холбох /Булган/ 35,000,000.0 0.0 100% ТСГ Захиалагчруу шилжүүлсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
3
30%
XIII.1.1.224 Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл /Хэнтий, Баянмөнх сум/ 380,552,553.0 0.0 60.61% Хянасан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
4
80%
XIII.1.1.88 Сургуулийн барилгын өргөтгөл /Хэнтий, Баян-Адрага сум/ 387,040,996.0 0.0 32.43% ТСГ Захиалагчруу шилжүүлсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
5
20%
XIII.1.1.14 Дотуур байрын барилга /Дорнод, Хэрлэн сум, Хан-Уул цогцолбор сургууль/ 45,232,979.0 0.0 9.29% Хянагч хүлээж авсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
6
80%
XIII.1.1.84 Сургуулийн барилгын өргөтгөл /Архангай, Эрдэнэбулган сум, 1 дүгээр сургууль/ 904,530,822.0 0.0 53.1% ТСГ Захиалагчруу шилжүүлсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
7
60%
XIII.1.1.145 Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Баянхонгор, Баян-Овоо сум/ 750.3 0.0 78% ТХОГ хүлээж авсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
8
80%
XIX.2.9 Эрүүл мэндийн төвийн барилгын их засвар /Булган, Гурванбулаг, Сайхан, Хишиг-Өндөр, Рашаант сум/ 163,395,786.0 0.0 69% ТСГ Захиалагчруу шилжүүлсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
9
80%
III.1.1.13 Спорт цогцолборын барилга /Хэнтий, Дадал сум/ 115.5 0.0 45.2% ТСГ Захиалагчруу шилжүүлсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
10
80%
V.1.1.7 Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Завхан, Түдэвтэй сум/ 400,597,942.0 0.0 33.52% ТСГ Захиалагчруу шилжүүлсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр