Явц Хуулийн дугаар Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл Төлөв
1
10%
XIV.2.1.4 Өлзийт голын төмөр бетон гүүр /Баянхонгор, Галуут сум, 3 дугаар баг/ 449.7 0.0 80% Илгээсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
2
10%
XIII.1.1.40 Соёлын төвийн барилга, 250 суудал /Дорнод, Баян-Уул сум/ 139.0 0.0 80% Илгээсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
3
10%
XII.1.2.43 Сургуулийн барилгын урлаг заалын их засвар /Сэлэнгэ, Сант сум/ 209.0 0.0 100% Илгээсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
4
10%
XI.1.36 Сумын төвийн шинэчлэл /Завхан, Алдархаан сум/ 485.7 0.0 81.3% Илгээсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
5
10%
XII.1.2.31 Сургуулийн барилгын их засвар /Төв, Жаргалант сум/ 250.0 0.0 54.11% Илгээсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
6
10%
XII.1.1.27 Дотуур байрын барилга, 75 ор /Сэлэнгэ, Орхон сум/ 369.0 0.0 21% Илгээсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
7
10%
XI.1.11 Гэр хорооллын инженерийн шугам сүлжээ /Ховд, Жаргалант сум/ 400.0 0.0 29% Илгээсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
8
10%
XVIII.2.6.31 Эрүүл мэндийн төвийн барилгын их засвар /Говь-Алтай, Жаргалан сум/ 96,352,279.0 0.0 100% Илгээсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
9
10%
XII.5.1.4.129 Биологийн хүрээлэн дээвэр, дотор засвар /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/ 34.0 0.0 39% Илгээсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
10
10%
XVIII.1.55 Хүүхдийн эмнэлгийн барилга, 100 ор /Хөвсгөл, Мөрөн сум/ 500.0 0.0 5.9% Илгээсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр