Явц Хуулийн дугаар Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл Төлөв
1
10%
XI.2.46 Орон сууцын гадна фасадын засвар /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 7, 8, 10 дугаар хороо/ 500.0 0.0 54% Илгээсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
2
10%
XII.1.1.302 Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, 75 ор /Булган, Гурванбулаг сум/ 150.0 0.0 15% Илгээсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
3
10%
XII.1.1.271 Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Дархан-Уул, Дархан сум, Өргөө баг/ 325.1 0.0 31% Илгээсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
4
10%
XVIII.1.4 Дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн амбулаторийн барилгын өргөтгөл /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 13 дугаар хороо, Хайлааст салбар/ 266.5 0.0 90% Илгээсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
5
10%
XII.1.1.315 Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Дархан-Уул, Дархан сум, 15 дугаар баг/ 261.5 0.0 100% Илгээсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
6
10%
IV.1.45 Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Хэнтий, Цэнхэрмандал сум/ 227.4 0.0 21.7% Илгээсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
7
10%
XII.1.1.11 Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборын барилга /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 14 дүгээр хороо/ 882.3 0.0 83.36% Илгээсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
8
10%
IV.1.1.20 Хорооны цогцолбор барилга /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 16 дугаар хороо/ 417.5 0.0 31% Илгээсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
9
10%
X.2.1.1 Оюутны дотуур байрын барилга, 300 ор /Увс, Улаангом сум, Политехник коллеж/ 689.3 0.0 49% Илгээсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
10
10%
X.2.1.1 Оюутны дотуур байрын барилга, 300 ор /Увс, Улаангом сум, Политехник коллеж/ 689.3 0.0 49% Илгээсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр