Явц Хуулийн дугаар Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл Төлөв
1
60%
XIV.3.1.1 Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны тоног төхөөрөмж Багц-1 67.3 0.0 100% ТХОГ хүлээж авсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
2
60%
XI.3.3 Нийтийн тээврийн автобусны парк шинэчлэл, 2 ш /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/ 117.7 0.0 100% ТХОГ хүлээж авсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
3
50%
XI.1.62 Гудамж талбайн гэрэлтүүлэг /Хэнтий, Хэрлэн сум/ 197.6 0.0 50% Баталгаажуулсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
4
10%
XVI.1.29 Сумын цахилгаан хангамжийг сайжруулах дэд станцын хүчин чадлыг өргөтгөх /Баянхонгор, Баянцагаан сум/ 103.8 0.0 100% Илгээсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
5
60%
XII.1.2.42 Сургуулийн барилгын их засвар /Хэнтий, Өмнөдэлгэр сум/ 50.0 0.0 71.3% ТХОГ хүлээж авсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
6
60%
XII.1.1.300 Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл /Хэнтий, Баянхутаг сум/ 220.6 0.0 89.9% ТХОГ хүлээж авсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
7
10%
XIII.1.1.17 Даланжаргалан-Бор-Өндөр чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 50 км /Хэнтий, Бор-Өндөр сум/ 493.0 0.0 29% Илгээсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
8
20%
XII.2.1.85 Чингис хаан музейн барилга /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/ 2,719.3 0.0 5.67% Хянагч хүлээж авсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
9
10%
XII.1.1.240 Сургуулийн дотуур байрын барилга, 30 ор /Баян-Өлгий, Булган сум/ 291.5 0.0 60% Илгээсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
10
10%
XII.1.1.139 Цэцэрлэгийн барилга, 200 ор /Хэнтий, Өмнөдэлгэр сум/ 207.1 0.0 100% Илгээсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр