Явц Хуулийн дугаар Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл Төлөв
1
10%
XIII.1.1.99 Сургуулийн дотуур байрын барилга, 100 ор /Говь-Алтай, Бигэр сум/ 239.3 0.0 12% Илгээсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
2
10%
XII.1.94 Эко ногоон байгууламж /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 10, 12, 16, 17, 19 дүгээр хороо/ 324,967,244.0 0.0 48.2% Илгээсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
3
10%
XIII.3.1.2.6 Шинжлэх ухаан технологийн их сургуулийн 2-р байрны Спорт заалны засвар /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/ 57,201,847.0 0.0 53.79% Илгээсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
4
10%
XIII.1.1.109 Сургуулийн өргөтгөлийн барилга /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 118 дугаар сургууль/ 454.3 0.0 93% Илгээсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
5
10%
XV.2.1.7 Хануйн голын төмөр бетон гүүр /Архангай, Эрдэнэмандал сум/ 585,726,286.0 0.0 89% Илгээсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
6
10%
XIII.3.1.2.5 Худалдаа үйлдвэрлэлийн их сургуулийн хичээлийн 1 дүгээр байрны засварын үлдэгдэл /Монгол тэмүүлэл сургууль, Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/ 77.5 0.0 100% Илгээсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
7
10%
XIX.1.29 Эрүүл мэндийн төвийн барилгын өргөтгөл /Хэнтий, Батширээт сум/ 96.7 0.0 69% Илгээсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
8
10%
XIII.3.1.2.4 Уламжлалт анагаах ухаан, технологийн хүрээлэнгийн их засвар /Улаабаатар, Хан-Уул дүүрэг/ 26,968,509.0 0.0 98% Илгээсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
9
10%
XI.3.2.2 Хөдөлмөр халамж, үйлчилгээний хэлтсийн барилга засвар /Говь-Алтай Алтай/ 30,000,000.0 0.0 40% Илгээсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
10
10%
XIII.3.1.2.6 Шинжлэх ухаан технологийн их сургуулийн 2-р байрны Спорт заалны засвар /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/ 57,201,847.0 0.0 53.79% Илгээсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр