Санхүүжилт

Санхүүжилтийн хүсэлт

Д/д Хуулийн дугаар Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл Явц Төлөв
1 XVII.1.11 Халдварт, сүрьеэгийн эмнэлгийн барилга, 30 ор /Хөвсгөл, Мөрөн сум/ 319.7 319.7 23%
100%
Олгосон Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн:
Гэрээний дугаар:
Төлөв:
Компаны нэр:
Гэрээний дүн:
Гэрээний нэр:
2 XII.1.1.86 Цэцэрлэгийн барилга /Хөвсгөл, Түнэл сум/ 346.0 0.0 56.92%
20%
Хянагч хүлээж авсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн:
Гэрээний дугаар:
Төлөв:
Компаны нэр:
Гэрээний дүн:
Гэрээний нэр:
3 XII.1.1.102 Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Завхан, Шилүүстэй сум/ 202.5 0.0 67.2%
10%
Илгээсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн:
Гэрээний дугаар:
Төлөв:
Компаны нэр:
Гэрээний дүн:
Гэрээний нэр:
4 XII.1.1.102 Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Завхан, Шилүүстэй сум/ 218.1 0.0 69%
10%
Илгээсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн:
Гэрээний дугаар:
Төлөв:
Компаны нэр:
Гэрээний дүн:
Гэрээний нэр:
5 XII.1.1.88 Цэцэрлэгийн барилга буулгаж, шинээр барих, 240 ор /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 50 дугаар цэцэрлэг/ 183.0 99.5 94.07%
100%
Олгосон Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн:
Гэрээний дугаар:
Төлөв:
Компаны нэр:
Гэрээний дүн:
Гэрээний нэр:
6 IX.2.1.2 Гэр бүл, хүүхэд, ахмадын соёл, амралтын цогцолборын барилга /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ 329.9 329.9 37%
100%
Олгосон Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн:
Гэрээний дугаар:
Төлөв:
Компаны нэр:
Гэрээний дүн:
Гэрээний нэр:
7 VIII.2.1.1 Замын хөдөлгөөний байнгын пост /улсын хэмжээнд/ 53.8 53.8 72%
100%
Олгосон Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн:
Гэрээний дугаар:
Төлөв:
Компаны нэр:
Гэрээний дүн:
Гэрээний нэр:
8 VIII.2.1.1 Замын хөдөлгөөний байнгын пост /улсын хэмжээнд/ 38.8 38.8 52%
100%
Олгосон Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн:
Гэрээний дугаар:
Төлөв:
Компаны нэр:
Гэрээний дүн:
Гэрээний нэр:
9 VIII.2.1.1 Замын хөдөлгөөний байнгын пост /улсын хэмжээнд/ 38.7 38.7 51.7%
100%
Олгосон Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн:
Гэрээний дугаар:
Төлөв:
Компаны нэр:
Гэрээний дүн:
Гэрээний нэр:
10 XII.1.1.172 Бага сургуулийн барилга, спорт заал, 150 суудал /Баян-Өлгий, Булган сум/ 473.5 473.5 30%
100%
Олгосон Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн:
Гэрээний дугаар:
Төлөв:
Компаны нэр:
Гэрээний дүн:
Гэрээний нэр: