Явц Хуулийн дугаар Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл Төлөв
1
90%
XII.1.1.372 Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга, 150 ор /Говьсүмбэр, Сүмбэр сум, 5 дугаар цэцэрлэг/ 800.0 0.0 100% Захиалагч хүлээж авсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
2
100%
XII.1.1.275 Сургуулийн спорт заалын барилга /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 6 дугаар хороо, 9 дүгээр сургууль/ 949.0 949.0 98% Олгосон Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
3
30%
XII.1.1.139 Цэцэрлэгийн барилга, 200 ор /Хэнтий, Өмнөдэлгэр сум/ 304.2 0.0 73% Хянасан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
4
100%
XII.1.1.307 Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Төв, Баянчандмань сум/ 219.3 219.3 100% Олгосон Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
5
100%
XII.1.2.39 Сургуулийн дотуур байрын барилгын дээврийн засвар /Дорноговь, Улаанбадрах сум/ 16.9 16.9 100% Олгосон Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
6
90%
XVI.1.15 Нийслэлийн агаар, орчны бохирдлыг бууруулах эрчим хүчний дамжуулах, түгээх шугам сүлжээ /Улаанбаатар/ 618.0 0.0 70% Захиалагч хүлээж авсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
7
100%
XVII.1.34 Нэгдсэн эмнэлгийн барилгын газардуулга, генераторын барилга /Говьсүмбэр, Сүмбэр сум/ 12.2 12.2 100% Олгосон Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
8
100%
XIII.1.1.63 Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2 км /Дундговь, Эрдэнэдалай сум/ 554.4 539.4 36.8% Олгосон Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
9
90%
XII.1.1.311 Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Ховд, Манхан сум/ 483.4 0.0 45.2% Захиалагч хүлээж авсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
10
20%
XII.1.1.119 Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Улаанбаатар, Налайх дүүрэг, 1 дүгээр хороо/ 198.6 0.0 86.56% Хянагч хүлээж авсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр