Явц Хуулийн дугаар Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл Төлөв
1
10%
XII.1.30 Сумын төвийн инженерийн нэгдсэн шугам сүлжээ /цэвэр, бохир ус болон дулаан, дулааны эх үүсвэр/ /Ховд, Булган сум/ 420.9 0.0 92.54% Илгээсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
2
10%
XIII.1.2.5 Сургуулийн барилгын их засвар /Дундговь, Өлзийт сум/ 101,987,450.0 0.0 80% Илгээсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
3
10%
XIII.3.1.2.5 Худалдаа үйлдвэрлэлийн их сургуулийн хичээлийн 1 дүгээр байрны засварын үлдэгдэл /Монгол тэмүүлэл сургууль, Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/ 79.5 0.0 100% Илгээсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
4
10%
XIII.3.1.2.6 Шинжлэх ухаан технологийн их сургуулийн 2-р байрны Спорт заалны засвар /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/ 57,201,847.0 0.0 53.79% Илгээсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
5
10%
XIV.1.44 Чингис хаан музейн барилга /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ 815.2 0.0 1.7% Илгээсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
6
10%
XIII.3.1.2.64 АШУИС - Эрдэм шинжилгээ судалгааны Био-Анагаахын хүрээлэнгийн засвар /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/ 92,579,163.0 0.0 80% Илгээсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
7
10%
XIII.1.1.79 Сургуулийн барилга, спорт заал, 320 суудал /Хөвсгөл, Их-Уул сум/ 948,514,834.0 0.0 29.7% Илгээсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
8
10%
XIII.1.1.31 Сургуулийн барилга, 1500 суудал /Хэнтий, Хэрлэн сум/ 1,720,032,643.0 0.0 55% Илгээсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
9
10%
XIII.1.1.14 Дотуур байрын барилга /Дорнод, Хэрлэн сум, Хан-Уул цогцолбор сургууль/ 280,180,913.0 0.0 16% Илгээсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
10
10%
XI.3.3.2 Монгол-солонгосын Политехник коллежийн дотуур байрны тоног төхөөрөмж 29,623,000.0 0.0 100% Илгээсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр