Явц Хуулийн дугаар Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл Төлөв
1
10%
X.2.1.1 Оюутны дотуур байрын барилга, 300 ор /Увс, Улаангом сум, Политехник коллеж/ 689.3 0.0 49% Илгээсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
2
10%
X.2.1.1 Оюутны дотуур байрын барилга, 300 ор /Увс, Улаангом сум, Политехник коллеж/ 689.3 0.0 49% Илгээсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
3
10%
X.2.1.1 Оюутны дотуур байрын барилга, 300 ор /Увс, Улаангом сум, Политехник коллеж/ 689.3 0.0 49% Илгээсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
4
10%
XII.1.1.207 Сургуулийн барилга, 250 суудал /Орхон, Баян-Өндөр сум, Говил баг/ 308.5 0.0 9.4% Илгээсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
5
10%
XIV.1.1.49 Авто замын уулзварын гэрлэн дохио /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/ 180.0 0.0 24.5% Илгээсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
6
10%
XII.1.1.94 Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 240 суудал /Булган, Тэшиг сум/ 411.5 0.0 73% Илгээсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
7
10%
XVIII.2.12 Эрүүл мэндийн төвийн барилгын их засвар /Дорнод, Чулуунхороот сум/ 85,623,572.0 0.0 66% Илгээсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
8
10%
XII.1.1.161 Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 8 дугаар хороо, Харуул-Алтай хотхон/ 887.0 0.0 37% Илгээсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
9
10%
XVIII.1.10 Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн барилга /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/ 1.0 0.0 100% Илгээсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
10
10%
XVIII.1.10 Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн барилга /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/ 1.0 0.0 100% Илгээсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр