Явц Хуулийн дугаар Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл Төлөв
1
100%
XVII.2.4 Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн засвар, тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Багануур дүүрэг, 1 дүгээр хороо/ 7.0 7.0 99% Олгосон Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
2
100%
XI.1.40 Гудамж талбайн гэрэлтүүлэг /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 21 дүгээр хороо/ 47.0 47.0 98% Олгосон Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
3
100%
XI.1.38 Гудамж талбайн гэрэлтүүлэг /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг 28 дугаар хороо/ 144.0 143.6 98% Олгосон Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
4
100%
XII.2.1.35 Дүүргийн соёлын ордны барилга /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 5 дугаар хороо/ 1,548.0 1,548.0 31% Олгосон Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
5
100%
XI.1.41 Гудамж талбайн гэрэлтүүлэг /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 8 дугаар хороо/ 31.0 31.0 98% Олгосон Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
6
100%
XII.1.3.4 Сургуулийн гал тогооны засвар, тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Багануур дүүрэг, Гүнгалуутай цогцолбор сургууль/ 13.0 13.0 99% Олгосон Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
7
10%
XVII.1.40 Сумдын эрүүл мэндийн төв, боловсрол, соёлын байгууллагын ариун цэврийн байгууламж /Дорнод/ 200.0 0.0 60.6% Илгээсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
8
100%
XII.2.2.4 Монголын урчуудын эвлэлийн байрын их засвар /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/ 117.0 117.0 98% Олгосон Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
9
90%
XVII.1.6 Сум дундын эмнэлгийн барилга /Дундговь, Эрдэнэдалай сум/ 81.2 0.0 93% Захиалагч хүлээж авсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
10
90%
IV.1.23 Багийн хөгжил, төрийн үйлчилгээ төсөл /Өвөрхангай, Бат-Өлзий, Зүүнбаян-Улаан, Уянга, Хархорин, Хужирт сум/ 21.0 0.0 100% Захиалагч хүлээж авсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр